VEERDIENST INGEN-ELST
KOM OVER DE BRUG, NEEM DE PONT
Hoofdpagina
Vaartijden
Tarieven
Informatie
Online Rittenkaarten bestellen
Abonnementen
Contact
Ingensche Veer
Foto's nu
Foto's toen
Nieuwe veerpont
Vacature
WEBCAM
Nieuwe veerpont
In het jaar 2002/2003 is er voor het 'Ingensche Veer' een nieuwe veerpont gebouwd bij Scheepswerf Metz te Urk.

Het staalwerk, ontwerp en de proefvaart zijn goedgekeurd door de Scheepvaartinspectie. De Scheepvaartinspectie is in Nederland de instelling die het wettelijke toezicht heeft op de scheepvaart en ook de benodigde cerificaten afgeeft.

De nieuwe veerpont is bij de veerdienst op 28 februari 2003 in bedrijf genomen.

De naam van de veerpont is 'GELDERSWEERT'.

Deze naam is afkomstig van het een Kasteel 'Het Huis Geldersweert' dat in de 16e eeuw in de uiterwaarden heeft gestaan nabij de huidige locatie van de veerdienst. De naam van het kasteel is nog behouden in de naam van een uiterwaard die de 'Gelderse Waard' heet.


Staal en ijzerwerk casco


Staal en ijzerwerk casco (basis schilderwerk)Schilderwerkzaamheden en inbouwen materialen


IJzerwerk van het stuurhuis


Algemeen overzicht werkzaamheden


Afbouw op de kade bij de scheepswerf

HoofdpaginaVaartijdenTarievenInformatieOnline Rittenkaarten bestellenAbonnementenContactIngensche VeerFoto's nuFoto's toenNieuwe veerpontVacatureWEBCAM