VEERDIENST INGEN-ELST
KOM OVER DE BRUG, NEEM DE PONT
Hoofdpagina
Vaartijden
Tarieven
Informatie
Online Rittenkaarten bestellen
Abonnementen
Contact
Ingensche Veer
Foto's nu
Foto's toen
Nieuwe veerpont
Vacature
WEBCAM
Contact
Naam en adresgegevens:

Expl. Mij. Veerdienst Ingen-Elst BV

Veerweg 4

4031 KP Ingen

Tel

0344-601271

Fax

0344-601597

Website

www.veerdienst-ingen-elst.nl

E-mail

info@veerdienst-ingen-elst.nl

KvK nr.

11007815

Bankrek.nr.

NL66 RABO 033.03.28.972

HoofdpaginaVaartijdenTarievenInformatieOnline Rittenkaarten bestellenAbonnementenContactIngensche VeerFoto's nuFoto's toenNieuwe veerpontVacatureWEBCAM