VEERDIENST INGEN-ELST
KOM OVER DE BRUG, NEEM DE PONT
Hoofdpagina
Vaartijden
Tarieven
Informatie
Online Rittenkaarten bestellen
Abonnementen
Contact
Ingensche Veer
Foto's nu
Foto's toen
Nieuwe veerpont
Vacature
WEBCAM
Veerrecht
Het Veerhuis
Tarievenbord
De Veerman
Ingensche Veer

De veerpont 'Ingensche Veer' is van oorsprong een houten pont geweest.

Voor zover bekend is de eerste vermelding van een veer bij Ingen in het jaar 1487 te weten ‘den veerstad te Elst te Wiel’. Vóór 1487 kon men te Verhuijsen, een dorpje aan de dijk tussen Ingen en Lienden de Rijn oversteken.

Begin 1800 is het veer onderwerp van een proces, want dan wordt het veer een pontveer. Voor die tijd was het slechts een voetveer. Er komt een proces, waar het Hof van Gelre nog aan te pas komt. Maar de toenmalige exploitant familie Westrhenen wint in 1821 de strijd en het veer mag doorgaan als een normaal veer, waar ook koetsen, karren e.d. kunnen overvaren.

Hieronder ziet u een schilderij van het 'Ingensche Veer' van 12 februari 1928. Dit is een afbeelding met de 1ste stalen veerpont te Ingen die in 1928 is aangekocht en was de voormalige veerpont te Druten.


'Ingensche Veer' 12 februari 1928.


De voormalige gierpont te Druten (1923).

De houten veerpont is toen uit gebruik genomen en was afgemeerd aan de zuidelijke oever nabij de veerpont. In de oorlogsjaren is deze veerpont geraakt door Duits vuur en gezonken.


Voormalige veerpont Druten in gebruik als veerpont te Ingen.
De houten veerpont is rechts op de foto te zien (1943).

In 1968 is het 'Ingensche Veer' bij de scheepswerf Hendriks te Dodewaard verlengd en verbreed.

Er is toen eveneens een DAF voortstuwingsmotor geplaatst en hydrauliek systeem voor bediening van brugkleppen en slagbomen. Deze aanpassingen waren voor destijds een zeer grote voortuitgang in de uitoefening van het veerbedrijf. Vanaf dat moment was het 'Ingensche Veer' niet meer een gierpont.

In 1972 heeft wederom een verbouwing plaatsgevonden en is de veerpont uitgerust met een tweede voortstuwingsmotor, type: Lister, en heeft deze veerpont tot 28 februari 2003 dienst gedaan. Per die datum is de nieuwbouw veerpont “Geldersweert” in bedrijf genomen. Onder het hoofdstuk “nieuwbouw” op onze website treft u van deze nieuwbouw foto’s aan.

Het 'Ingense Veer' is in 2004 gesloopt bij Scheepssloperij Nederland BV te ’s-Gravendeel.
Deze veerpont is 77 jaar bij de veerdienst in gebruik geweest.

HoofdpaginaVaartijdenTarievenInformatieOnline Rittenkaarten bestellenAbonnementenContactIngensche VeerFoto's nuFoto's toenNieuwe veerpontVacatureWEBCAM