VEERDIENST INGEN-ELST
KOM OVER DE BRUG, NEEM DE PONT
Hoofdpagina
Vaartijden
Tarieven
Informatie
Online Rittenkaarten bestellen
Abonnementen
Contact
Ingensche Veer
Foto's nu
Foto's toen
Nieuwe veerpont
Vacature
WEBCAM
Formulier
Abonnementen

Ingen, juni 2017

Voor het schooljaar 2017/2018 kunnen weer abonnementen voor scholieren worden besteld.

Abonnement “A” (gehele schooljaar)

Dit abonnement is geldig van:
21 augustus
2017 t/m 13 juli 2018
De kosten van dit abonnement bedragen: fietser / bromfietser € 115,00

Abonnement “B” (met winterstop)

Dit abonnement is geldig van:
21  augustus 2017 t/m 17 november 2017 en 05 maart 2018 t/m 13 juli 2018
De kosten van dit abonnement bedragen: fietser / bromfietser € 95,00


Op het abonnement zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
·    Bestellen van het abonnement vóór 11 augustus 2017 via aanmeldingsstrook,  na deze datum worden € 10,00 administratiekosten 
     in rekening gebracht;
·    Betaling: vóór 11 augustus 2017 dient het bedrag te zijn bijgeschreven op onze bankrekening onder vermelding van naam scholier; het abonnement wordt 
     alleen verstrekt als de betaling is bijgeschreven op bankrekeningnummer: NL66RABO0330328972; 

·    Het abonnement dient bij iedere overtocht getoond te worden;
·    Het abonnement geeft op vertoon ook recht op gratis overtochten tijdens de weekeinden en schoolvakanties (excl. zomervakantie);
·    Bij verlies, diefstal of onleesbaarheid als gevolg van onoordeelkundig gebruik wordt uitsluitend tegen het geldende
     abonnementstarief  een duplicaat verstrekt.

Geen aanspraak op teruggave van het betaalde kan worden gemaakt indien:
·    Het abonnement wordt ingetrokken zodra is gebleken dat een andere persoon dan de rechthebbende er gebruik van maakt;
·    Bij niet (meer) benutten van het abonnement.

De aanmeldingsstrook met recente pasfoto (geen kopie) vóór 11 augustus a.s.  in de brievenbus van het Veerhuis (Veerweg 4) deponeren of versturen naar
Veerdienst Ingen-Elst BV, Veerweg 4, 4031 KP  INGEN.

De abonnementen kunnen op vrijdag 18 augustus tussen 11.00-13.00 uur in het Veerhuis, Veerweg 4, worden afgehaald.

Voor het aanvragen van een abonnement is het formulier op deze pagina te gebruiken.

HoofdpaginaVaartijdenTarievenInformatieOnline Rittenkaarten bestellenAbonnementenContactIngensche VeerFoto's nuFoto's toenNieuwe veerpontVacatureWEBCAM