VEERDIENST INGEN-ELST
KOM OVER DE BRUG, NEEM DE PONT
Hoofdpagina
Vaartijden
Tarieven
Informatie
Online Rittenkaarten bestellen
Abonnementen
Contact
Ingensche Veer
Foto's nu
Foto's toen
Nieuwe veerpont
Vacature
WEBCAM
Veerrecht
Het Veerhuis
Tarievenbord
De Veerman
Veerrecht
Onderstaande treft u een aantal oude documenten aan die verband houden met Veerdienst.

Van belang te noemen is het document met lakstempel van het veerrecht hetgeen dateert van 6 augustus 1750.

Tevens treft u enkele foto's aan van documenten vanaf  het moment dat de familie Spies de veerverbinding is gaan onderhouden. Inmiddels staat de vierde generatie van de familie Spies aan "het roer" van het Ingense Veer.
Het "Veerrecht" met lakstempel ten behoeve van het Ingensche Veer
6 augustus 1750
22 november 1915 "Consessie voor het heffen van veergeld" aan het veer over de Rijn te Ingen.
Gesteld aan: F. Spies te Ingen
10 oktober 1906 "Consessie voor het heffen van veergeld" aan het veer over de Rijn te Ingen.
Gesteld aan: A.W.J.J. Baron van Nagell te Barneveld


Vanaf 1 mei 1907 is het F. Spies die de huurovereenkomst aangaat met A.W.J.J. Baron van Nagell te Barneveld voor "Het Pontveer" te Ingen, met gebouwen, boerenbedrijf, veerweg, veerdammen, laad- en losplaatsen. 

Uit de documenten blijkt ook een "Contract van Zetkasteleinschap" te bestaan hetgeen is getekend in het jaar 1906.

Het 1ste bewijs van eigendom dateert van 1 juli 1912 ten gunste van F. Spies.

Op 4 oktober 1937 is het beheer van de veerdienst overgegaan naar zijn zoon G.H. Spies.

HoofdpaginaVaartijdenTarievenInformatieOnline Rittenkaarten bestellenAbonnementenContactIngensche VeerFoto's nuFoto's toenNieuwe veerpontVacatureWEBCAM