VEERDIENST INGEN-ELST
KOM OVER DE BRUG, NEEM DE PONT
Hoofdpagina
Vaartijden
Tarieven
Informatie
Online Rittenkaarten bestellen
Abonnementen
Contact
Ingensche Veer
Foto's nu
Foto's toen
Nieuwe veerpont
Vacature
WEBCAM
Formulier auto/mpv
Formulier bestelbus
Formulier fiets/br.
Formulier bestelbus

Het onderstaande formulier afdrukken en afgeven bij de veerschipper op de veerpont of in de brievenbus bij het Veerhuis deponeren.
Het formulier inscannen en mailen: info@veerdienst-ingen-elst.nl

De rittenkaarten kunnen op een aantal methoden aan u worden geleverd, dit kunt u bij de bestelling opgeven.


RITTENKAARTEN BESTELBUS

Voornaam/achternaam: .............................................................……………......

Adres: .............................................................................................................

Postcode/woonplaats: .......................................................................................

Tel.nr.: ..………………......................................................................................
 
e-mail : ............................................................................................................

Datum aanvraag: ..............................................................................................

10 rittenkaart € 18,00 p/st x ............ (aantal) = € .........................

40 rittenkaart € 52,00 p/st x ............ (aantal) = € .........................

Het bedrag bij bestelling vooraf overmaken op bankrekeningnr. NL66RABO0330328972 t.n.v. Veerdienst Ingen-Elst met vermelding "bestelling rittenkaart".
Na ontvangst van de betaling is de levertijd van uw bestelling twee werkdagen.

Levering:

O
Afhalen bij de veerschipper in de stuurhut van de veerpont

O
Per post te verzenden naar bovengenoemd adres (portokosten worden in rekening gebracht)
HoofdpaginaVaartijdenTarievenInformatieOnline Rittenkaarten bestellenAbonnementenContactIngensche VeerFoto's nuFoto's toenNieuwe veerpontVacatureWEBCAM