VEERDIENST INGEN-ELST
KOM OVER DE BRUG, NEEM DE PONT
Hoofdpagina
Vaartijden
Tarieven
Informatie
Online Rittenkaarten bestellen
Abonnementen
Contact
Ingensche Veer
Foto's nu
Foto's toen
Nieuwe veerpont
Vacature
WEBCAM
Formulier auto/mpv
Formulier bestelbus
Formulier fiets/br.
Online Rittenkaarten bestellen
Op deze pagina kunt u online rittenkaarten bestellen.

Indien u gebruik wenst te maken van deze service dan kunt u het formulier op deze pagina downloaden.

U kunt het formulier inscannen en e-mailen.

Email: info@veerdienst-ingen-elst.nl

Dit formulier kunt u afgeven bij de veerschipper op de veerpont of in de brievenbuis bij het veerhuis deponeren.
Brievenbus Veerhuis, adres: Veerweg 4

Betaling vooraf door middel van overboeking op rekeningnr. NL66RABO0330328972 t.n.v. Veerdienst Ingen-Elst.

Indien u andere wensen omtrent de wijze van betaling heeft, bijvoorbeeld door middel van een faktuur, dan kunt u contact met ons opnemen.

HoofdpaginaVaartijdenTarievenInformatieOnline Rittenkaarten bestellenAbonnementenContactIngensche VeerFoto's nuFoto's toenNieuwe veerpontVacatureWEBCAM