VEERDIENST INGEN-ELST
KOM OVER DE BRUG, NEEM DE PONT
Hoofdpagina
Vaartijden
Tarieven
Informatie
Online Rittenkaarten bestellen
Abonnementen
Contact
Ingensche Veer
Foto's nu
Foto's toen
Nieuwe veerpont
Vacature
WEBCAM
Veerrecht
Het Veerhuis
Tarievenbord
De Veerman
Tarievenbord

Het tarievenbord uit het jaar 1922 is een zeer kenmerkend stuk geschiedenis die verbonden is met de Veerdienst Ingen-Elst.

Dit paneel hangt aan een eeuwenoude schuur, tegenover het veerhuis.

Dit tarievenbord is in juni 2001 in opdracht van Henk G.H. Spies door Albert Ziƫck te Renkum geheel gerestaureerd.
Op de foto is te zien dat restauratie hard nodig is, het vertoonde vele barsten en de tekst is nauwelijks leesbaar.Nadat de oude tekst is overgeschreven, de regelafstanden zijn opgemeten en het juiste lettertype er is bijgezocht, is er een begin gemaakt om de oude verflagen er af te branden.
De zijkanten waren er bijzonder slecht aan toe, uiteraard zijn deze geheel onzichtbaar hersteld.
Alle letters zijn in Oud-Hollands zwelschrift handmatig op het paneel geschilderd. Het is zeker de moeite waard om de tekst eens te lezen, zo werd er in 1922 voor de overvaart van hoornbeesten zeven en een halve cent berekend, voor een bespannen hondenkar twee en een halve cent en voor een mallejan met bijen twintig cent. Een leuk detail is dat er voor vreemde dieren zoals beren en olifanten een kwartje werd berekend.


HoofdpaginaVaartijdenTarievenInformatieOnline Rittenkaarten bestellenAbonnementenContactIngensche VeerFoto's nuFoto's toenNieuwe veerpontVacatureWEBCAM