VEERDIENST INGEN-ELST
KOM OVER DE BRUG, NEEM DE PONT
Hoofdpagina
Vaartijden
Tarieven
Informatie
Online Rittenkaarten bestellen
Abonnementen
Contact
Ingensche Veer
Foto's nu
Foto's toen
Nieuwe veerpont
Vacature
WEBCAM
Formulier
Formulier

Het onderstaande formulier afdrukken en in de brievenbus bij het Veerhuis deponeren of versturen naar:
Veerdienst Ingen-Elst BV, Veerweg 4, 4031 KP  INGEN.

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen indien er een recente pasfoto (geen kopie/print) is bijgevoegd.

Het abonnement kan dan op vrijdag 18 augustus 2017 tussen 11.00 - 13.00 uur in het Veerhuis, Veerweg 4, worden afgehaald.


AANMELDINGSFORMULIER

Voor- /achternaam: .............................................................……………........................................

geb. datum: ...................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................

Postcode/woonplaats: ...................................................................................................................

Tel.nr.:  .......................................................................... School: ..................................................

e-mail : ...........................................................................

Abonnement “A” fiets/bromfiets geldig van 21-08-2017 t/m 13-07-2018                         € 115,00

Abonnement “B” fiets/bromfiets geldig van 21-08-2017 t/m 17-11-2017  en van             €  95,00 
                                                                    05-03-2018 t/m 13-07-2018

Het bedrag dient voor 11 augustus 2017 overgemaakt te worden op bankrekeningnr.
NL66RABO0330328972 o.v.v. naam scholier en abonnement A of B.

Het abonnement wordt alleen verstrekt als de betaling ontvangen is.

Naam/handtekening ouders/verzorgers

............................................................................................................................................................


HoofdpaginaVaartijdenTarievenInformatieOnline Rittenkaarten bestellenAbonnementenContactIngensche VeerFoto's nuFoto's toenNieuwe veerpontVacatureWEBCAM