VEERDIENST INGEN-ELST
KOM OVER DE BRUG, NEEM DE PONT
Hoofdpagina
Vaartijden
Tarieven
Informatie
Online Rittenkaarten bestellen
Abonnementen
Contact
Ingensche Veer
Foto's nu
Foto's toen
Nieuwe veerpont
Vacature
WEBCAM
Formulier
Formulier

Het onderstaande formulier afdrukken en in de brievenbus bij het Veerhuis deponeren of versturen naar:
Veerdienst Ingen-Elst BV, Veerweg 4, 4031 KP  INGEN.

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen indien er een recente pasfoto (geen kopie/print) is bijgevoegd.

Het abonnement kan dan op vrijdag 24 augustus 2018 tussen 11.00 - 13.00 uur in het Veerhuis, Veerweg 4, worden afgehaald.


AANMELDINGSFORMULIER

Voor- /achternaam: .............................................................……………........................................

geb. datum: ...................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................

Postcode/woonplaats: ...................................................................................................................

Tel.nr.:  .......................................................................... School: ..................................................

e-mail : ...........................................................................

Abonnement “A” fiets/bromfiets geldig van 27-08-2018 t/m 19-07-2019                         € 115,00

Abonnement “B” fiets/bromfiets geldig van 27-08-2018 t/m 23-11-2018  en van             €  95,00 
                                                                    11-03-2019 t/m 19-07-2019

Het bedrag dient voor 17 augustus 2018 overgemaakt te worden op bankrekeningnr.
NL66RABO0330328972 o.v.v. naam scholier en abonnement A of B.

Het abonnement wordt alleen verstrekt als de betaling ontvangen is.

Naam/handtekening ouders/verzorgers

............................................................................................................................................................

In verband met Privacy richtlijnen [AVG] verwijzen wij naar onze Algemene Voorwaarden zoals vermeld op onze webiste.


HoofdpaginaVaartijdenTarievenInformatieOnline Rittenkaarten bestellenAbonnementenContactIngensche VeerFoto's nuFoto's toenNieuwe veerpontVacatureWEBCAM